Samfunn

Et T-banedilemma

Vi har tidligere kommentert Aftenposten sin lille lommebok-test, der de “mistet” lommebøker rundt om i byen. Som et mål på folks velvilje ble antall returnerte lommebøker telt opp, og resultatet var oppløftende. Men hva hadde du gjort hvis du hadde funnet penger mulighet for å finne navn på eieren? Her …

READ MORE →