Kjappiser

Kjappiser: Bloggverdi, Dr. Joe, Quacks, Mai-lektyre, hjelmbruk, å skifte mening

Ben Goldacre til bloggerenes forsvar! The Charities Commission think blogs have no educational value. Mai-lektyre! “Is That a Fact? Frauds, Quacks and the Real Science of Everyday Life” av Dr. Joe (Joe Schwarcz). Bokanmeldelse av Harriet Hall, sciencebasedmedicine.org Howie Chong om rasjonell bruk av hjelm (eller mangelen derav) i hverdagen. …

READ MORE →