Skepchick er et internasjonalt nettverk av skeptikerblogger. Bloggerne er i hovedsak kvinner, og vi skriver om både vitenskap og pseudovitenskap fra et skeptisk ståsted og med et feministisk tilsnitt.

En oversikt over bloggerne på skepchick.no finner du her,

Regler for bruk av kommentarfeltet finner du her.