AktivismeInformasjonPolitikkSamfunn

Ulv er symbolsak

Debatten mellom miljøaktivistene og ulvemotstanderne har blitt stadig mer polarisert og påståelig, men er argumentene deres gode?

De som ikke ønsker å ha ulv i norsk natur beskriver ofte pådriverne for ulv som byfolk som ikke aner hva de snakker om, mens ulveaktivistene mener motstanderne er bønder fra småsteder som egoistisk overser andre enn dem selv og dyrene deres. Å starte en diskusjon med beskrivelser av motstanderne og tillagte intensjoner er aldri et godt utgangspunkt, og det gjør det vanskeligere for flere å delta i diskusjonen.

Økologisk betydning

I Norge har vi generelt få store rovdyr. Det er mellom 65 og 350 individer hver av jerv, ulv og bjørn, og det er stort sett ulven vi hører om. Motstanderne mener ulv ødelegger for biologisk mangfolk. Enten fordi de spiser truede arter, eller fordi de spiser planteetere som åpner landskapet slik at truede arter kan vokse der uten å bli utkonkurrert av andre planter, i tillegg til å være nærgående mennesker og drepe buskap.

Pådriverne derimot mener at å bevare ulv er viktig for å bevare mangfold, både fordi ulven holder bestander av planteetere nede, slik at truede arter får vokse frem, og at å beholde ulven i seg selv er å beholde en del av mangfoldet. Å felle en art vi har så få individer av blir sammenliknet med om Kenya hadde utryddet 2/3 av sin løvestamme.

Faktum er at det er så få store rovdyr i Norge at de har minimal økologisk betydning i vår tid, både på godt og vondt.

Ta frykt på alvor

Mange mennesker som lever i eller ved ulvesona er redd for ulvene. Ulven har blitt stadig mindre redd for mennesker, og enkeltindivider kan bli nærgående. Ulver er jo faktisk store rovdyr, så man skal ta den frykten på alvor. Men samtidig må man huske at det ikke har blitt drept et menneske av ulv i Norge siden 1800-tallet, og angrep på mennesker av gråulv er sjeldent på verdensbasis. Ulv kan derimot drepe mange sauer hvis den kommer over en flokk. På landsbasis dreper både jerv, biler og ulykker flere sauer enn ulven, men for de bøndene som bor i nærheten av ulven kan den bli en reell utfordring.

Selv om frykt skal taes på alvor bør ikke politikk bygges på frykt alene. Å overse frykten derimot fører kun til at de som faktisk lever med den føler seg oversett og dialogen blir ødelagt.

Overskygger viktigere saker

Mens ulvedebatten pågår, med stadig sterkere virkemidler fra begge sider, gjerne ispedd bilder av døde ulv eller dyr drept av ulv, glemmer vi andre saker. Saker som mange vil si er viktigere. Og ja, selvsagt kan man stå for flere saker samtidig, men det er mange saker som drukner helt i ulvedebatten.

I følge SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har 114 arter dødd ut siden 1800-tallet. Ytterligere 30 arter antas å være utdødd. 241 arter er kritisk truet. De 241 artene hører vi lite om. Disse er hovedsakelig truet av inngrep i naturen. I tillegg har temperaturendringer i norge påvirket mange arter, spesielt på fjellet.

Sommerfugler er en av de største gruppene av truede arter, men vi hører lite om dem. Problemet er at de som så gjerne bruker biologisk mangfold som argument i ulvesaken, både den ene og den andre veien, ikke virker like interessert i mangfoldet når det ikke er snakk om ulv. Å bruke biologisk mangfold som et vikarierende argument er rett og slett uærlig.

Vår utryddete lakrismjeltblåvinge
(Av Zeynel Cebeci)

Bernkonvensjonen og Norges ansvar

I følge bernkonvensjonen har vi et ansvar om å bevare truede arter. Dette har i stor grad påvirket den norske rovdyrpolitikken. Nå er det en gang slik at ulv globalt ikke er utrydningstruet, som også gjør at sammenlikningen med utrydding av løver faller på sin egen urimlighet. Siden ulven i Norge kommer direkte fra Sverige så er den norske ulven heller ikke genetisk unik. I Sverige har det vært en helt annen politikk enn i Norge på å få folk til å spre seg mer ut i landet, så i Norge er ulven mer nærgående mennesker enn den er i de Svenske skogene.

I Sverige er det også langt høyere ulvebestand, noe som allerede har påvirket økosystemet der. Mange større beitende dyr har blitt jaktet bort av ulv, og det har påviret beitelandskapet. Den påvirkningen har ikke Norge vært gjennom, siden vi ikke har så mange ulv, og vi har derfor mer unikt beitelandskap å forsvare.

Om man derimot lot ulvebestanden i Norge vokse ville det kunne påvirke økosystemet, beitedyra, hovedsakelig elg, kunne blitt fåtallige, og rødlistede planter kunne blitt utkonkurrert av mer standhaftige planter. Da har vi gjort nøyaktig det motsatte av hva bernkonvensjonen leder oss til.

Den viktige forvaltningen

Jeg skulle gjerne sagt at ulven burde få utvikle seg mer fritt, at den er viktig her i Norsk natur og at vi må frede den helt til den får bygget opp en bærekraftig bestand, men det kan jeg ikke. Jeg kan heller ikke si at det er viktig å bli kvitt den ulven vi har. Det er et viktig moralsk spørsmål om man skal kunne utrydde arter fra norsk natur når det passer oss slik.

Å ha noen store rovdyr er definitivt interessant, og det er ikke ulven man bør være mest redd for å møte på heller. Bjørn, elg og hjort kan volde langt større skade enn en ulv på 40kg. Ulven er heller ikke den største faren for beitedyra på landsbasis, som i større grad blir tatt av påkjørsler,  jerv og uhell, enn av ulver.

Jeg håper vi kan opprettholde en fredelig diskusjon og videre forvaltning, og unngå ekstremene på begge sider av diskusjonen. Samtidig håper jeg engasjementet i ulvesaken kan komme like sterkt frem når det gjelder andre arter, som sårt trenger en stemme.

Previous post

Kom på folkemøte om europeisk romvirksomhet 10. september

Next post

Et utvalg skeptiske konferanser i 2017

Carina Marie Rose

Carina Marie Rose

Carina er 25 år og studerer biologi ved UiO. Hun har to barn og bor med barn og samboer i Oslo
Hun har to kjempesnegler i terrarium og en hetterotte i bur som hun er skikkelig allergisk mot.
Hun er opptatt av vitenskap og skeptisisme, men elsker Harry Potter såpass høyt at hun fortsatt venter på et brev om opptak til Galtvort.
Carinas største drøm er å ha en elefant, helst afrikansk.

No Comment

Leave a reply