FeminismeSamfunn

#JegHarOpplevd

Illustrasjonsbildet over er Jenny Jordahls bidrag.

I etterkant av en kronikk av Cathrin Svanevik Frøyen i Aftenposten der hun snakker om ganske vanlige opplevelser blant kvinner, og en del alvorlige men fortsatt ikke uvanlige opplevelser, har #JegHarOpplevd blitt flittig brukt på Twitter.

Utrygghet, trakassering, seksualisering, uønsket oppmerksomhet … dette er opplevelser som er en del av mange kvinners hverdag i større eller mindre grad. Så vanlig er det at for mange av oss blir det en del av normalen. Mennesker er tross alt tilpasningsdyktige, og man lærer seg å håndtere det på et vis.

Dessverre møtes dette ganske dagligdagse ofte med mistro hos menn – en overdrivelse påstår noen. Dette er så langt unna de fleste menn sitt erfaringsområde at man ser det ikke, eller så bagatelliserer man det. De fleste kvinner lærer seg måter å omgås menn på som reduserer risikoen for å bli trakassert, og for å unngå konflikt. Det finnes nok menn der ute som utgjør en trussel, eller er så ubehagelige å møte, at man bygger opp en instinktiv skepsis til fremmede menn.

En jevn strøm

På lik linje med tilsvarende trender på Twitter som #EverydaySexism og #YesAllWomen, kommer det inn en jevn strøm med historier som det ofte er lett å kjenne seg igjen i.

Handler ikke om å være offer

Som alltid er det en del som responderer med å beklage seg over at kvinnerelaterte saker får oppmerksomhet, selv om menn er overrepresentert i media i generelt, og mener at dette handler om sympati og offerroller.

Men det handler jo ikke om at kvinner er ofre eller svake. Dette handler om at vi ikke trenger å finne oss i det. Enkelt å greit.

Menn engasjerer seg også

Heldigvis er ikke denne typen kommentarer de eneste innspillene fra menn. Mange reagerer med å ønske å endre samfunnet til det bedre – et samfunn hvor respekt for alle er en selvfølge. Det er nettopp det slike kampanjer er til for: å opplyse, motivere og endre.

En siste kommentar trekker også frem et godt poeng.

Vi har det godt i dette landet, sånn jevnt over. Men det betyr ikke at alle har det like bra eller at vi ikke har utfordringer med diskriminering. Noen mennesker må tåle uendelig mye, og de som roper høyest i protest når slike temaer tas opp har en tendens til å være de som må tåle minst.

Previous post

Kjappiser: "Addictologi", nokut, science is stylish, smart is sexy, ansettelsesintervju, George RR Martin, eventyrtid med Finn og Jake

Next post

Kjappiser: laks på alternativ medisin, parabener og alkoholvaner

Veronica

Veronica

No Comment

Leave a reply