MediaPolitikk

FrP, for privilegerte flest

Dagsavisen publiserte den 18. oktober en oversikt over de mest problematiske uttalelsene vår nye likestillingsminister Solveig Horne fra FrP har kommet med.

La oss gå gjennom dem én for én.

«Transpersoner 
må inn under 
pasientlovgivningen. Det er der de hører hjemme.»
Horne i Blikk 
3. september 2013

Hun mener altså at transpersoner er syke mennesker og pasienter. «Det er der de hører hjemme.» En slik klassifisering er dypt diskriminerende og på linje med sykeliggjøringen av homofile frem til noen tiår tilbake. American Psychiatric Association har deklassifisert transseksualisme som sykdom i fjor, slik de gjorde med homofili i 1973. Det har riktignok gått sakte fremover på denne fronten, men det er ingen unnskyldning for Hornes gufs fra fortiden.

«Det er typisk de rødgrønne å skulle forby alt de ikke liker. Stripping er noe folk selv må velge om de vil holde på med. Det har ingen sammenheng med menneskehandel.»
Horne i Dagbladet 
7. februar 2011

En stor del av diskrimineringen i samfunnet som foregår på bakgrunn av kjønn, og da spesielt rettet mot kvinner, går på å fremstille mennesker som seksuelle objekter og ikke individer. Et godt eksempel på det er hvor mye av drittslengingen mot de kvinnelige representantene i den nye regjeringen som går på hvor attraktive de er. En handling i seg selv, som stripping, er ikke nødvendigvis problematisk fordi det er stripping, men fordi det bygger opp under, og springer ut fra, en ukultur. Jeg har ingen sterke formeninger utover akkurat det, men problemstillingen er svært mye mer komplisert enn Horne vil ha det til.

«Rødstrømpe-feministene 
fremstår som 
kvinnefiendtlige og diskriminerende.»
Horne i VG 
28. februar 2012

Dette er bare anti-feministisk svada. Hadde det ikke vært for feminismen hadde hun ikke hatt stemmerett, og langt mindre muligheten til å bli minister i en regjering. Det faktum at det kun er andre gangen vi har en kvinnelig statsminister i Norge illustrerer at kvinnekampen ikke tilhører fortiden, men er høyst aktuell den dag i dag. Hornes utspill er i bestefall flåsete og historieløst.

«Guttene og jentene har like mye ansvar.»
Horne uttalelser om voldtekter til NRK 7. mai 2011

Dette er en ekstremt problematisk uttalelse som andre har tatt tak i ganske grundig. Blant annet Lisa Arntzen. Horne har også uttalt at hun ikke har samme syn på dette i dag. Det får jeg virkelig håpe.

«Frp vil fjerne dagens Likestillingsombud. Ombudet koster over 50 millioner hvert eneste år, og er i realiteten totalt unødvendig.»
Horne i Dagbladet 2. september 2010

Dette er også en ekstremt kunnskapsløs uttalelse. I perioden 2007–2012 behandlet Likestillingsombudet rundt 10000 saker. Flertallet går på diskriminering på bakgrunn av kjønn, funksjonsevne eller etnisitet. Det er flott at Horne ikke har hatt behov for LDO, men det finnes andre mennesker her i dette landet som ikke er like privilegerte.

Kilde: Likestilling- og diskrimineringsombudet

Kilde: Likestilling- og diskrimineringsombudet

«Vi har kuttet støtten i det nåværende budsjettet, og vi vil fortsette denne linjen. Vi mener at det er diskriminering i seg selv å ha egne støtteordninger.»
Horne 3. september 2013 i Blikk om støtteordninger til organisasjoner som arbeider for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter

Det å hevde at organisasjoner som arbeider for rettigheter til diskriminerte grupper i samfunnet er diskriminerende mot resten er i seg selv så absurd at det krever vel ingen videre kommentar. Dette ligner på retorikken til hatgrupper som de fleste ikke vil assosiere seg med. Organisasjoner som LLH og andre har vært uvurderlige i rettighetskamper i mange tiår og er fortsatt viktige samarbeidspartnere for både stat og regjering.

«Mens halve regjeringen jobber for likestilling, jobber den andre halvparten med å hente menn fra middelalderkulturer til Norge. Resultatet gagner definitivt ikke norske kvinner.»
Horne uttaler seg 13. november 2009 i Stavanger Aftenblad om voldtekter i byen

I følge Tonjes analyse her var det 9,2 anmeldte voldtekter per 100000 mann med innvandrerbakgrunn i Oslo i 2010, mens det samme tallet for etnisk norske menn var 4,4. Dette er kun anmeldte voldtekter. Et betydelig antall voldtekter blir aldri anmeldt. Det finnes en korrelasjon mellom kultur og frekvens av voldtekt, men som tallene over viser er det like urimelig å dra innvandrermenn under en kam som etnisk norske menn. Men forøvrig helt i tråd med FrPs fremmedfrykt.

«Sosialistisk tvangsideologi som går på bekostning av familienes valgfrihet»
Horne om fedrekvoten til NTB 23. september 2010

Det enkleste er å bare vise til SSB sin undersøkelse fra i fjor som viser at småbarnsforeldre er meget positive til fedrekvoten. Hadde samfunnet vært 100% likestilt kunne hun kanskje hatt et poeng, men tradisjonelle kjønnsroller sitter stadig dypt i befolkningen og da spesielt i innvandrermiljøer som Abid Raja påpeker.

«Norsk familiepolitikk er i ferd med å ødelegge kvinners mulighet til å gjøre karriere, kapre toppjobber og å få bedre betalte jobber. Vi er imot kvotering, men for likestilling.»
Horne til DagenMagazinet 2. februar 2011

Dette argumentet må jeg innrømme at jeg ikke henger med på i det hele tatt. Dette er jo en selvmotsigelse.

«For denne 
regjeringen er 
rettighetene til homofile og lesbiske sterkere enn trosfriheten. Det er 
bekymringsfullt.
Horne til NTB 
10. mars 2010»

Ja, for religion er medfødt? Eller altså, hæh? Ikke det at religionsfrihet ikke er viktig. Den er veldig viktig, på lik linje med ytringsfriheten, blant annet. Men seksuell legning stiller i en helt annen klasse, på lik linje med rase, kjønn og så videre. Men så er det dette her med hvilken type diskriminering som er verst. Det er en meningsløs diskusjon, for hvor hardt diskriminering rammer er veldig individuelt. Når for eksempel religiøse sutrer over at homofiles rettigheter bryter mot deres trosfrihet (til å diskriminere), ja da har de helt og holdent mistet min sympati. Men tydeligvis ikke Hornes.

Mener du også at Solveig Horne er fullstendig uegnet som minister, så finnes det en facebook-gruppe. Eller enda bedre, si din mening!

Feature-bilde fra Dagsavisens artikkel

Previous post

Kjappiser 14/10

Next post

Kjappiser 21/10

Veronica

Veronica

Veronica is a PhD candidate in high energy physics at the University of Oslo, Norway. She loves science, and is a total science-fiction nerd. She's a queer feminist, a secular humanist, and of course a skeptic. She spends most of her free time working for one of the major LGBTQ+ organisations in Norway. She is the editor of the Norwegian Skepchick blog, but also writes for some of the other blogs in the network. She can be found on Twitter as @VeronicaInPink.

4 Comments

 1. 20.10.2013 at 16:47 —

  Jeg tviler ikke på at Horne har håpløse meninger, men det virker heller ikke urimelig at dette utsagnet handlet om hvordan myndighetene forholder seg til transpersoner som er, eller ønsker å bli, kjønnsoperert. FrP-ere sier og mener nok dumt om vi ikke skal henge dem for utdrag av uttalelser uten kontekst og klargjøring.

  • 21.10.2013 at 10:10 —

   For det første så handler ikke trans* om operasjoner. Det er noe noen velger, men ikke alle ønsker. I dag er det indirekte tvang på den måten at om man ikke ønsker, så er man ikke lengre kvalifisert til noen form for offentlig hjelp på dette området.

   Det er i hovedsak utsagnet “Det er der de hører hjemme” som er problematisk. I den grad FrP engang skjønner spørsmålet når de blir spurt om trans*, så er det denne typen svar man får. Det er som det skal være ifølge dem, selv om Norge både har blitt kritisert for brudd på menneskerettigheter og ligger langt unna internasjonal etablert standard på akkurat dette området.

  • 21.10.2013 at 11:06 —

   For litt kontekst om hva dagens system innebærer, så har VG (faktisk) en bra oversikt i denne artikkelen: http://www.vg.no/spesial/2013/transer/

 2. […] at jeg skrev noen korte kommentarer (publisert her og her) til Dagsavisens liste av uttalelser fra vår nye likestillingsminister Solveig Horne, har jeg […]

Leave a reply