Feminisme

Stemmerett i 100 år!

Gratulerer Norge!

I dag har vi hatt allmenn stemmerett i 100 år! Norge var blant de første i verden til å innføre stemmerett for kvinner, etter New Zealand, Australia og Finland. Et enstemmig storting vedtok allmenn stemmerett den 11. juni 1913. Frem til 1898 hadde bare menn med en viss inntekt rett til å stemme. Både kvinner og menn fikk gradvis utvidet stemmerett frem til 1913 da grunnlovsendringen ble vedtatt.

Dette feires naturlig nok over hele landet gjennom Stemmerettsjubileet!

Husk å benytte deg av denne retten ved valget i høst!

Stemmerett 1913

 

Feature-bilde: Den første kvinne avlegger stemme i valglokalet på Akershus festning ved kommunevalget i 1910. Foto i Oslo Museums samlinger. Hentet fra Wikipedia.

Previous post

Kjappis 10/6

Next post

Kjappiser 17/6

Veronica

Veronica

Veronica is a PhD candidate in high energy physics at the University of Oslo, Norway. She loves science, and is a total science-fiction nerd. She's a queer feminist, a secular humanist, and of course a skeptic. She spends most of her free time working for one of the major LGBTQ+ organisations in Norway. She is the editor of the Norwegian Skepchick blog, but also writes for some of the other blogs in the network. She can be found on Twitter as @VeronicaInPink.

No Comment

Leave a reply