Kjappiser

Kjappiser 11/3

  • The father of all men is 340,000 years old – NewScientist skriver om nye funn av Y-kromosomer som tyder på at alle menneskers felles stamfar levde for rundt 340 000 år siden. Altså din tipp tipp tipp … tipp tipp tipp … tipp tipp oldefar!
  • Scientists Uncover Invisible Motion in Video – Ny teknikk fra MIT gjør at man kan oppdage endringer i farge og bevegelser i video som ellers ikke er synlige. Programmet som gjør dette er till og med Open Source. Jeg liker Open Source.
  • Professor sprer unødvendig frykt om aspartam – Gunnar Tjomlid svarer på nok en artikkel om hvor farlig aspartam skal være. Denne gangen i Dagbladet. Det hevdes at myndigheter ignorerer studier som viser at aspartam er farlig, men det er heller ikke tilfelle.
  • Duane T. Gish dies – De som følger med på hva kreasjonister driver med har helt sikkert hørt uttrykket “Gish Gallop”. En “Gish Gallop” er når en debattant pøser på med påstander i en så rask rekkefølge at motdebattanten ikke klarer å henge med. En teknikk Gisg brukte ofte. Gish døde nylig, men vi er nok stuck med denne debatteknikken …
Previous post

Hvem skal redde damene?

Next post

Forsker ...eller kvinne? Kvinneforsker?

Veronica

Veronica

No Comment

Leave a reply