Kjappiser

Kjappiser 11/3

  • The father of all men is 340,000 years old – NewScientist skriver om nye funn av Y-kromosomer som tyder på at alle menneskers felles stamfar levde for rundt 340 000 år siden. Altså din tipp tipp tipp … tipp tipp tipp … tipp tipp oldefar!
  • Scientists Uncover Invisible Motion in Video – Ny teknikk fra MIT gjør at man kan oppdage endringer i farge og bevegelser i video som ellers ikke er synlige. Programmet som gjør dette er till og med Open Source. Jeg liker Open Source.
  • Professor sprer unødvendig frykt om aspartam – Gunnar Tjomlid svarer på nok en artikkel om hvor farlig aspartam skal være. Denne gangen i Dagbladet. Det hevdes at myndigheter ignorerer studier som viser at aspartam er farlig, men det er heller ikke tilfelle.
  • Duane T. Gish dies – De som følger med på hva kreasjonister driver med har helt sikkert hørt uttrykket “Gish Gallop”. En “Gish Gallop” er når en debattant pøser på med påstander i en så rask rekkefølge at motdebattanten ikke klarer å henge med. En teknikk Gisg brukte ofte. Gish døde nylig, men vi er nok stuck med denne debatteknikken …
Previous post

Hvem skal redde damene?

Next post

Forsker ...eller kvinne? Kvinneforsker?

Veronica

Veronica

Veronica is a PhD candidate in high energy physics at the University of Oslo, Norway. She loves science, and is a total science-fiction nerd. She's a queer feminist, a secular humanist, and of course a skeptic. She spends most of her free time working for one of the major LGBTQ+ organisations in Norway. She is the editor of the Norwegian Skepchick blog, but also writes for some of the other blogs in the network. She can be found on Twitter as @VeronicaInPink.

No Comment

Leave a reply