Feminisme

Hvorfor feminist: Mer enn bare rettigheter

Sist uke skrev jeg et innlegg om hvorfor jeg er skeptiker. Jeg snakket litt om at mange mennesker er skeptikere uten å tenke over at det er faktisk det de er. Ofte er dette fordi de assosierer ordet skeptiker med noe annet, ofte negativt. Jeg snakket også litt om hva som er forskjellen på tro og viten. Dette innlegget er en fortsettelse fra forrige uke. Det forrige innlegget finner du her:

Smykke laget av surlyramics

Smykke fra surlyramics

Akkurat som “skeptiker”, er “feminist” et ord som gir negative assosiasjoner hos mange. I begge tilfeller beror disse på enten en misforståelse av begrepet, eller at man assosierer disse med ytterliggående grupper som ikke er representative for begrepet i sin helhet. Jeg forklarte sist litt om hva en skeptiker er og hvordan en skeptiker er forskjellig fra for eksempel en “klimaskeptiker” eller “vaksineskeptiker”. På samme måten kan man si at feminisme er noe annet enn å hate menn eller å jobbe for at kvinner skal overta makten i verden. Noen vil allikevel ikke assosiere seg med betegnelsen “feminist”. Man sier gjerne at man er for likestilling, men man regner seg ikke for å være en feminist. Likestilling er et mye bedre ord som betyr det samme. Er det det samme? Nei. Det er ikke det.

Wikipedia definerer likestilling som:

Likestilling handler om at mennesker skal ha samme muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk, sosial bakgrunn og andre liknende vesentlige forhold. Likestilling handler om rettferdighet og grunnleggende menneskerettigheter.

Feminisme er derimot definert som:

Feminisme er en idéretning som kan defineres som «et system av ideer om hva kvinnelighet/femininitet er, om hvordan seksualitet definerer kjønnsidentitet, og om hvordan dette endres». Feminismen er nært knyttet til kvinnebevegelsen, som er en politisk og kulturell bevegelse rettet mot å etablere likestilling, med like rettigheter og likt rettsvern for menn og kvinner. Nancy Cott definerer feminisme som troen på viktigheten av likeverd mellom kjønnene, og ugyldiggjør ideen om et kjønnshierarki som et sosialt konstruert konsept.

Det er selvfølgelig overlapp mellom feminisme og likestilling, men likestilling handler om mye mer enn kjønn, og feminisme handler om mye mer enn bare like rettigheter. Der likestilling går mer direkte til verks, er feminisme en dypere analyse av de underliggende årsakene til forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn.

Av xkcd

Fra xkcd

En av årsakene til ulikestilling er at samfunnet verdsetter maskulinitet over femininitet. Det finnes et kjønnshierarki. Det finnes grunnlegende holdninger, blant både kvinner og menn, som mener at menn er flinkere enn kvinner til å utføre visse oppgaver, og disse oppgavene er igjen høyere verdsatt i samfunnet. Et eksempel er innen realfag. Alle har vel hørt at jenter ikke er så flinke i matte? Det er ihvertfall ikke så lenge siden det ble tatt for å være en selvfølge. Hva skjer når man hele tiden blir fortalt at man ikke er flink til noe? Vel, man blir ofte ikke så flink som man kunne blitt, og man mister motivasjonen. Det finnes en del forskning på dette, i blant annet USA, hvor man har for eksempel undersøkt hvor mye det å fokusere på stereotyper har å si for resultatene til matematikkstudenter på college-nivå:

Our primary hypothesis was confirmed. Test performance of women in a stereotype-nullifying presentation of the test in an experimental group was raised significantly to surpass that of the men in the course. In a control group, in which test-takers were given the test under normal test instructions, women and men performed equally. The pattern of results suggests that even among the most highly qualified and persistent women in college mathematics, stereotype threat suppresses test performance.

Utdrag fra abstract fra Journal of Applied Developmental Psychology.

Dette er bare ett eksempel, men poenget her er at idéer om kjønnsforskjeller man hører om kan godt være selvoppfyllende og ikke ha noen rot i faktiske evner og forskjeller i det hele tatt. Likestilling kan man bare oppnå når de reelle mulighetene til begge kjønnene er like. Da holder det ikke å bestemme at man skal vurdere arbeidstakerne likt når man søker jobb, man må også sørge for at alle har like muligheter til å oppnå de samme kvalifikasjoner.

Likestilling er kjempeflott i seg selv, men feminisme er å samtidig innse hvor selve kampen ligger. I alle kamper om like rettigheter er det den underprivilegerte part som er i fokus. Det betyr ikke at det ikke finnes utfordringer for menn og de mannlige kjønnsrollene heller, men det er liten tvil om hvor hovedbelastningen ligger. I tillegg til dette inneholder også feminisme en rekke teorier om kjønn som man har jobbet med opp igjennom årene, og de er i seg selv verdifulle for samfunnet. Når man visker ut disse kunstige grensene mellom kjønnene, så kommer det alle til gode. Da står alle fritt, uansett kjønn, til å bevege seg i spekteret av kjønnsidentiteter og uttrykk uten at det skal begrense ens muligheter og valgfrihet.

Men burde man ikke holde skepsis og feminisme adskilt?

Hvorfor det? Alle temaer som kan analyseres kritisk er relevante for skeptikere. Organiserte skeptikere slik vi ser dem i dag er en relativt ny greie. Den første generasjonen moderne skeptikere var i all hovedsak hvite menn. Kvinnesaken har aldri vært særlig viktig for den generasjonen skeptikere, men det er i ferd med å endre seg. Skepsis er noe for alle, også for kvinner og grupper som for eksempel LGBT-personer eller etniske minoritetsgrupper.

Hver gruppe har saker som er mer relevante for dem, og det at en hel del nye problemstillinger har gjort sitt inntog i skepsisens repertoar har unektelig skapt en del friksjon. En del av de tradisjonelle skeptikerne liker best at vi holder oss til de sakene vi alltid har gjort, og noen går til og med ganske aggressivt til verks for å dytte oss andre ut igjen. Men det, … det finner vi oss ikke i!

Previous post

Kjappiser 4/3

Next post

Hvem skal redde damene?

Veronica

Veronica

7 Comments

 1. […] skepchick.no: Hvorfor feminist: Mer enn bare rettigheter […]

 2. 04.12.2015 at 08:58 —

  Hallo!

  Du snakker om at vi må endre tankemåte i matematikk, men nevner ikke at jenter stort sett gjør det bedre eller like minst like bra i ALLE fag på skolen. Så hvorfor snakker du ikke om at kvinner må slutte å tenke at “kunst og håndverk er et jentefag” eller “norsk er et jentefag” eller “KRLE” er et jentefag osv?

  Jeg trodde du ville ha likestilling, og da må du jo kjempe for at guttene skal ta igjen jentene i alle disse fagene, istedet for å kjempe for jentene der det faktisk er mest jevnt…. Om man ser på antall så er det gutter som får de laveste karakterene, også i matematikk. Men dette har du kanskje glemt?

  Når du snakker om feminisme så mener du vel at kjemper for likestilling i andre land? For vi kan vel være enig at likestilling er oppnådd her i landet. Ellers vil jeg gjerne ha noen eksempel der du mener jenter har mindre rettigheter enn gutter. Jeg kan f. eks nevne flere steder der menn har mindre rettigheter enn kvinner.

  • 04.12.2015 at 13:34 —

   At gutter kommer dårlig ut i skolen er helt klart et problem. At både gutter og jenter forstår fag som «guttefag» og «jentefag» er også et problem. Det er imidlertid samfunnet vårt som lærer dem hva som er guttefag og jentefag, og det er helt klart en utfordring. Å stoppe denne begrensningen av barn og unges valgmuligheter på bakgrunn av kjønn er en viktig sak for meg.

   Når det gjelder myten du fremsetter om at vi lever i et likestilt samfunn så overrasker det meg at det finnes folk som faktisk tror dette er sant. Statistikken som viser skjevfordeling i alle lag av samfunnet er lett tigjengelig; fra arbeidstakere og til styrer og ledelse, fra lokalpolitikk til rikspolitikk, i økonomi, eiendom, og ikke minst i media så vel som i underholdning hvor majoriteten av film, TV og bøker handler om heterofile hvite menn. Forskjellene finnes over alt.

 3. 04.12.2015 at 15:01 —

  Jeg kunne ikke se at du hadde noen kildehenvisninger til dine påstander. Men jeg kan jo kommentere de uansett: menn og kvinner har ganske lik biologi, men den skiller seg alikevel kraftig på visse områder f. eks styrke, kjønnsorgan, levealder osv. Kan det tenkes at kvinner og menn da også kan ha noen ulike interesser? Når man lar folk velge helt fritt (som kvinner og menn i Norge gjør) så er det ikke sikkert at alt blir 50/50. Det hadde vært svært overraskende om det ble.

  Kvinner dominerer i utdanning (http://forskning.no/statistikk-likestilling-seksualitet-skole-og-utdanning/2008/02/kvinner-vil-dominere-pa-utdanning), og de dominerer en rekke områder i samfunnet, spesielt innen omsorgsyrker. Kvinner kan, som menn, bli akkurat det de vil. Om du spør en dame som jobber på sykehus om hun ble presset til å starte der av menn, så vil hun nok le av deg og si at hun valgte det selv.

  Når det gjelder media: man gjør det man tjener mest penger på, man gir folket det de vil ha. Dersom filmer med hovedsaklig kvinner hadde tjent bra så hadde man laget flere av de. De lager det de kan tjene penger på. Det er ikke slik at de tenker “hmmm en kvinnelig superhelt hadde tjent enormt bra, men vi vil ikke lage det. Vi vil heller tape penger for vi liker ikke kvinner!” Om kvinnedominerte filmer tjente best så ville man produsert enda mer. Samme med bøker. Om man ville helst lest om kvinner så hadde man produsert enda mer. Det er ingenting galt i dette.

  Om det var noen som prøvde å holde kvinner utenfor, så kunne man ha saksøkt de. Norge er så likestilt som man kan få det. Kvinner og menn får helt fritt velge hva de vil bli (du er jo selv et eksempel på dette), de velger fritt hvilke jobber de vil søke på, hvilke filmer de vil se, hvilke bøker de vil lese.

  “Forskjellene finnes over alt”: selvfølgelig gjør de det siden vi alle har ulike interesser. Men menn har INGEN rettigheter som er bedre enn kvinners, vi har INGEN hemmelige fordeler i samfunnet. Ville heller sagt at det ofte er motsatt.

  • 04.12.2015 at 15:15 —

   Jeg kunne ikke se at du hadde noen kildehenvisninger til dine påstander. 

   Takk det samme.

   Kvinner kan, som menn, bli akkurat det de vil. Om du spør en dame som jobber på sykehus om hun ble presset til å starte der av menn, så vil hun nok le av deg og si at hun valgte det selv.

   Dette har ikke noe med det faktiske argumentet å gjøre. Kjønnsrollene legger rammer for hvordan vi lever livene våre og dytter oss ustanselig i kjønnede retninger. De fleste er vel klar over at absolutt fri vilje er en illusjon.

   «Ble presset av menn» er det uansett ingen som påstår, og er en gigantisk stråmann.

   Når det gjelder media: man gjør det man tjener mest penger på, man gir folket det de vil ha. Dersom filmer med hovedsaklig kvinner hadde tjent bra så hadde man laget flere av de. De lager det de kan tjene penger på.

   Dette er for det første ikke sant, se blant annet her. Og for det andre er ikke profitt et argument for at en strategi er riktig.

   Om det var noen som prøvde å holde kvinner utenfor, så kunne man ha saksøkt de. Norge er så likestilt som man kan få det. Kvinner og menn får helt fritt velge hva de vil bli (du er jo selv et eksempel på dette), de velger fritt hvilke jobber de vil søke på, hvilke filmer de vil se, hvilke bøker de vil lese.

   “Forskjellene finnes over alt”: selvfølgelig gjør de det siden vi alle har ulike interesser. Men menn har INGEN rettigheter som er bedre enn kvinners, vi har INGEN hemmelige fordeler i samfunnet. Ville heller sagt at det ofte er motsatt.

   Igjen presenterer du en stråmann av et betydelig mer komplekst problem. Like juridiske rettigheter betyr ikke at samfunnet utarter seg likt for alle kjønn, akkurat som det ikke gjør det om man har en annen hudfarge enn hvit. Det finnes et helt spekter av strukturelle forskjeller som påvirker livene våre og valgene våre på de fleste nivåer.

   Hvis du er genuint interessert i å forstå disse utfordringene istedenfor å fremsette den ene stråmannen etter den andre, kan du jo begynne med å lese om nettopp strukturell diskriminering.

 4. 04.12.2015 at 16:09 —

  Jeg er interessert i et likestilt samfunn. Det samfunnet har vi. Alle har like rettigheter, alle har lik sjans. Kvinnekamp er svært viktig i mange andre land, men ikke i Norge. Det eksisterer ingen lønnsforskjeller (Clemet forklarer det bra her), og vi har som oftest likt.

  Morsomt at linken din forsterket poenget mitt. 50 shades of Grey var en suksess: det kommer oppfølger, Hunger Games var suksess: flere filmer, Pitch Perfect 2 er en oppfølger. Om en film gjør det bra = flere slike filmer. Så enkelt er det. Du skriver at profitt ikke gjør det rett: helt rett. Men hva er det de gjør feil mener du? Som oftest viser filmene vold. Vold mot menn. Vil du ha flere kvinnelige drap i filmer og serier? Siden det er den typen filmer som selger mest (blant voksne). Antall kvinner i en film betyr heller ikke at filmen promoterer et positivt syn på kvinner. Så det blir vanskelig å si at det er negativt for kvinner at heterofile menn dominerer på film.

  Men som sagt: om du har spesifikke områder i samfunnet der du mener at kvinner blir diskriminert så vil jeg gjerne lese/høre om det.

  • 04.12.2015 at 16:34 —

   Du hevder å være interessert i et likestilt samfunn, men velger å redusere likestilling til «like rettigheter». Ja, vi har stort sett like rettigheter i dette landet, men vi har fortsatt ikke like muligheter, noe jeg har påpekt, og gitt en rekke eksempler på. Clemet reiser den samme stråmannen på sin blogg som du gjør, og det er forsåvidt velkjent retorikk fra den politiske blå fløyen og man finner et hav av kronikker og artikler som både tilbakeviser dette og forklarer hvorfor dette er en bevist vridning av det faktiske bildet.

   Se for eksempel YS sin forklaring av hvorfor likelønn ikke automatisk er likestilling.

   I tillegg, her er status i 2014.

   Morsomt at linken din forsterket poenget mitt.

   Det gjorde den da virkelig ikke. Du sa:

   Om kvinnedominerte filmer tjente best så ville man produsert enda mer. Samme med bøker. Om man ville helst lest om kvinner så hadde man produsert enda mer. Det er ingenting galt i dette.

   Det er allerede et faktum at underholdning som representerer flere grupper tjener bra, men dette er ikke noe som skjer helt automagisk som du later til å fremstille det som. Dette skjer på grunn av økt bevissthet. Det er i tillegg et problem at kvinner sliter med å slippe til i underholdningsbransjen fordi denne fortsatt er en dominerende mannsbastion med mye utdaterte holdninger. Denne dras i stor grad motvillig inn i nåtiden.

Leave a reply